Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

Alapszolgáltatást nyújt, 0 éves kortól halálig gondozási feladatokat nyújtanak a családsegítő munkatársak.

Jelzőrendszer működtetése, kríziskezelés, ellátásokhoz való hozzájutás segítéseTermészetbeni/pénzbeli ellátásokhoz való hozzájutás segítése, környezettanulmányok készítése
Általános tanácsadás: szociális, életvezetési, mentális, háztartási gazdálkodás
Családgondozás gyermekekkel, családjukkal, egyénekkel
Közösségfejlesztés, egyéni és csoportos készségfejlesztés
Menekültek integrációjának segítése – kijelölt Központ lettünk