Jelzőrendszer


Jelzőrendszeri tanácsadó: Kovács Tímea

Tel.: (20) 483-31-62

Email: jelzorendszermovar@gmail.com


Amennyiben

 • bizonytalan, hogy jelzését hova, kinek és milyen formában, tartalommal küldje,
 • bizonytalan abban, hogy egyáltalán küldjön-e jelzést egy felnőtt, család vagy gyermek érdekében,
 • szeretné tudni, hogy mi történik a szociális/gyermekjóléti szolgáltatónál a jelzést követően,
 • bizonytalan abban, hogy hogyan közölje az érintettel, hogy jelzést fog küldeni egy szolgáltatónak,

keresse bizalommal jelzőrendszeri  tanácsadónkat, személyes egyeztetésre is lehetősége van előzetes időpontegyeztetést követően!


Esetjelző lap letöltése: 

Az esetjelző lapokat a kozpont@csgykmovar.hu email címre küldhetik.


Jelzőrendszeri tanácsadó feladatai:

 • koordinálja a járás területén működő jelzőrendszerek munkáját,
 • szakmai támogatást nyújt a szakmaközi megbeszélések, az éves szakmai tanácskozás szervezéséhez, az éves jelzőrendszeri intézkedési tervek elkészítéséhez és összehangolásához,
 • összegyűjti a települések jelzőrendszeri felelősei által készített helyi jelzőrendszeri intézkedési terveket,
 • a család- és gyermekjóléti szolgálatnak segítséget nyújt a szakmai támogatást igénylő esetekben, szükség esetén intézkedik,
 • segítséget nyújt a jelzőrendszer tagjai, valamint a család és a család- és gyermekjóléti szolgálat közötti konfliktusokban,
 • megbeszélést kezdeményez a jelzőrendszer működésével kapcsolatban,
 • megteszi a Gyvt. 17. § (4) bekezdése szerinti jelzést,
 • kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal.

Jelzőrendszeri tagok:

 • az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos,
 • a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók,
 • a köznevelési intézmények,
 • a rendőrség,
 • az ügyészség,
 • a bíróság,
 • a pártfogó felügyelői szolgálat,
 • az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
 • a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
 • az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,
 • a munkaügyi hatóság,
 • a javítóintézet,
 • a gyermekjogi képviselő.

Az együttműködés formái:

 • szakmai fórumok, konferenciák, megbeszélések szervezése és aktív részvétel,
 • esetmegbeszélések, esetkonferenciák, intézményközi teamek és egyéb alaptevékenység ellátását támogató egyeztetések szervezése,
 • az ellátásra vonatkozó információk átadása, áramoltatása,
 • partnerségi együttműködés az ellátás területén,
 • pályázatok, vagy közös projektek esetében történő együttműködés.

A kapcsolattartás módja:

 • személyes
 • telefon
 • e-mail
 • postai úton.

Az együttműködés keretében biztosítani kell a szükséges információk átadását, a kölcsönös konzultációkat.

Az együttműködés során az egyes intézmények és intézményünk írásban vagy szóban közlik egymással azokat az adatokat, panaszokat, vizsgálati eredményeket stb., amelyek a közös célok eléréséhez, illetve a közös feladatok legjobb ellátásához szükségesek.