Fejlesztés


Pedagógiai szakszolgálat szakvéleménye alapján lehet jelentkezni (5-18 éves kor)

        1. SNI (sajátos nevelési igényű), BTMN (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség)

        2. Tanácsadás szülőknek a problémák otthoni kezelésére, segítésére