GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA

9200 Mosonmagyaróvár, Ferenczy Károly u. 33.

Szakmai vezető: Simai Györgyi

email: gyao@csgykmovar.hu

A Gyermekek Átmeneti Otthona (továbbiakban: GYÁO) a Gyermekjóléti alapellátások keretén belül biztosítja a Mosonmagyaróváron és az alábbi településeken életvitelszerűen élő, lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel hivatalosan igazolható módon rendelkezőknek.

Kiknek nyújt segítséget: 3-18 év közötti gyerekek részére az átmeneti gondozás formájában, amely nem érinti a szülői felügyeleti jogokat és kötelezettségeket.

módja/formája: teljeskörű ellátás a gondozási helyen (GYÁO), 24 órás gyermekfelügyelet biztosításával.

Az otthon a teljes körű ellátás biztosításához a következő iratok leadását kéri:

 • TAJ-kártya másolata
 • Gyermek diákigazolványa
 • Ha van közgyógyellátási igazolványa
 • Kezelőorvos neve, elérhetősége
 • A törvényes képviselő elérhetősége
 • Oktatási/napközbeni ellátást biztosító intézmény neve, elérhetősége
 • A gyermek tanszerei, iskolai felszerelése
 • A gyermek ruhái, időjárásnak megfelelő cipő, papucs vagy váltócipő, fésű
 • Állandóan szedendő gyógyszerei, adagolási útmutatója

Célja: családokban élő gyermekeknek nyújt átmeneti segítséget

 • akik bizonyos időszakra gondozás, ellátás, felügyelet nélkül maradtak,
 • az átmeneti gondozás hiányában gondozás, nevelés, felügyelet, lakhatás nélkül maradnának,
 • akiknek a szülők életvezetési nehézségei miatt, szükséges a teljes körű ellátás biztosítása.

Az ellátásnyújtás időkerete: 12 hónap + 6 hónappal meghosszabbítható

Igénybevétel- és a megszűnés menete:

 • a szülő/törvényes képviselő kérelmérevagy beleegyezésével
 • az otthonvezetővel megkötött írásbeli megállapodásban rögzített feltételekkel
 • A gyermekkel kapcsolatos kérdésekben továbbra is a szülő/törvényes képviselő a döntéshozó, a szerződésben átruházott feladatokon kívül. Tartási kötelezettsége is tovább él.
 • Egyéni térítési díj számítás, amely függ a szülő/törvényes képviselő jövedelmétől, amelyet a következő hó 10. köteles befizetni.
 • A szülőnek/törvényes képviselőnek kötelessége a gyermekkel történő rendszeres kapcsolattartás, szükség esetén ehhez az otthon munkatársainak segítségét kérheti.
 • Az ellátás megszűnik a megállapodásban rögzített időtartam lejártával, amennyiben a szülő/törvényes képviselő írásban nem nyújtott be hosszabbításra kérelmet. Vagy abban az esetben, ha a gyermek súlyosan megszegi az otthon házirendjét.