HATÓSÁGI- ÉS SPECIÁLIS MUNKACSOPORT

Ellátási körzet: Mosonmagyaróvár járás települései

Hatósági tevékenységhez tartozó feladatok:

 • javaslat hatósági intézkedésre (védelembe vétel, megelőző pártfogás, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel)
 • feladatellátás gyámhatósági intézkedés alapján (védelembe vétel, megelőző pártfogás, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel)
 • családgondozás a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében
 • utógondozás a nevelésbe vétel megszűnését követően

A Család és Gyermekjóléti Központ Hatósági Csoportjának feladatkörébe tartozik a gyermekvédelmi jelzőrendszer járás szintű koordinációja is. Azaz a járás területén működő jelzőrendszeri tagok munkájának figyelemmel kísérése, összehangolása, segítése, statisztikai és szakmai anyagok készítése, elemzése a jelzőrendszerek javítása érdekében. 


Speciális szolgáltatások:

 • Jogi tanácsadás
 • Pszichológiai tanácsadás
 • Mediációs szolgáltatás (konfliktuskezelési tanácsadás)
 • Családterápia szolgáltatás
 • Készenléti telefonos szolgálat (0-24 órás készenlét)
 • Kórházi szociális munka
 • Jelzőrendszer koordinálása
 • Kapcsolattartási ügyelet (péntek délután, szombati napokon)